Aktualności
Wyniki naboru
16.02.2018r.Wyniki naboru do projektu „Małe Lenkowo – dużo możliwości“ Każdemu z Kandydatów został nadany numer ID- pierwszych sześć cyfr to cyfry z numeru PESEL Rodzica, który składał dokumenty rekrutacyjne. Dodatkowo Kandydaci zostaną poinformowani drogą mai...
Ruszył nabór do LENKOWO Baby - zapraszamy!
Zapraszamy do składania kompletu dokumentów (formularz rekrutacyjny, oświadczenie, regulamin) w dniach 1-12.02. Dokumenty można składać osobiście, lub przesłać mailem, lub pocztą tradycyjną. Ogłoszenie wyników rekrutacji już 16 lutego!
Kadra poszukiwana
LENKOWO Baby poszukuje pracowników. Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkich zainteresowanych: E-mail: rekrutacja@lenkowobaby.pl Telefon: +48 533 544 553
Plac zabaw w LENKOWO Baby
Tuż przy żłobku specjalnie dla Dzieci powstał duży, nowoczesny i przede wszystkim bezpieczny plac zabaw.Zjeżdżalnia, huśtawki, piaskownica, to i wiele więcej czeka na swoich nowych Podopiecznych.Przypominamy, że otwieramy 1 marca. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 12 lutego, ogłoszenie wyników rekrutacji 16 lutego....
Rozeznanie rynku
17 stycznia 2018r.Rozeznanie rynku na zakup zabawek i materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Małe Lenkowo – dużo możliwości", nr projektu: RPMP.08.05.00-12-0097/17, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 ...
Informacja
17 październik 2017r.Informacja o wyborze wykonawcy prac adaptacyjnych W związku z zakończeniem postępowania na wybór wykonawcy prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Kraśnik 114 na potrzeby żłobka (zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2017), informujemy,iż postępowanie zostało rozstrzy...
Rozeznanie rynku
02 październik 2017r. Rozeznanie rynku na organizację placu zabaw w ramach projektu "Małe Lenkowo – dużo możliwości", nr projektu: RPMP.08.05.00-12-0097/17, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8...
Zamówienie publiczne
29 wrzesień 2017r. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Małe Lenkowo - duże możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (nr konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17) zapraszamy potencjalnych ofe...
#

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#