Aktualności

Rozeznanie rynku

02 październik 2017r.


Rozeznanie rynku na organizację placu zabaw w ramach projektu "Małe Lenkowo – dużo możliwości", nr projektu: RPMP.08.05.00-12-0097/17, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Zapraszamy do składania oferty cenowej na organizację placu zabaw do dnia 16.10.2017 r.

Pobierz:

1. Załącznik 1
#

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#