Aktualności

Rozeznanie rynku

17 stycznia 2018r.Rozeznanie rynku na zakup zabawek i materiałów edukacyjnych w ramach projektu "Małe Lenkowo – dużo możliwości", nr projektu: RPMP.08.05.00-12-0097/17, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.


Zapraszamy do składania oferty cenowej do dnia 05.02.2018 r.


Pobierz dokumenty:

1. ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP ZABAWEK i MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH
#

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#