Galeria

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Nasze Rybeńki 24.01.2020 dowiedziały się, że dzięki radiu, gazecie, Internetowi itp. mogą uzyskać szereg informacji. Na zakończenie zajeć Maluchy zrobiły kolaż z wycinków z gazety. To były ciekawe zajęcia :)


+ 24#

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#