Aktualności

Wspólnie zadbajmy o rozwój dziecka

W LENKOWO baby w ramach naszej oferty panie opiekunki codzienne organizują różnorodne zajęcia:

• dydaktyczne,

• plastyczne,

• muzyczno- taneczne,

• ruchowe,

• bajkoterapię.


W naszym żłobku odbywają się dni tematyczne takie jak: bale przebierańców, Mikołajki, ubieranie choinki, Wigilia, Wielkanoc, itp. Dzieci biorą udział w różnych warsztatach:

• kulinarnych,

• sensorycznych,

• przyrodniczych,

• okolicznościowych,

• chemicznych.


Dzieci od najmłodszych lat uczą się języka angielskiego. Naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w sposób naturalny, aby od najmłodszych lat stał się częścią ich codziennego życia. W LENKOWO baby zajęcia odbywają się z profesjonalnym lektorem języka angielskiego.


Ponadto dzieci w naszym żłobku są pod stałą opieką psychologa. Na wiedzę, wsparcie czy poradę mogą liczyć dzieci, opiekunki, ale też rodzice, dla których raz w miesiącu organizowane są konsultacje psychologiczne.


Na stałe współpracujemy z logopedką, która czuwa nad prawidłowym rozwojem mowy dzieci. Podczas zajęć wykonywane są przede wszystkim ćwiczenia artykulacyjne, jak również rozwijające słuch fonematyczny, kształtujące prawidłowy tor oddechowy oraz rozwijające zasób słownictwa. Często przeprowadzane są także ćwiczenia sensoryczne, ukazujące na jakim etapie rozwoju są nasi podopieczni.


Dzieci uczestniczą także w zajęciach rytmicznych. Głównym celem zajęć umuzykalniających jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowujący do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Bazą pracy z dziećmi podczas zajęć rytmiki jest piosenka, na której oparte są zabawy

i ćwiczenia słuchowo-ruchowe. W LENKOWO baby zajęcia z rytmiczką odbywają się raz w tygodniu, w środy, w godzinach dopołudniowych, w blokach 15- minutowych.


W naszym żłobku to maluchy są najważniejsze, a troska o ich rozwój i dobrostan jest priorytetem dla całej kadry. Chcemy stwarzać otoczenie, w którym dzieci będą otoczone troską i uwagą, w którym podążamy za naturalnym rytmem rozwoju dziecka, jednocześnie dbając o mądre spędzanie czasu na zabawie i rozwoju kompetencji społecznych w grupie. Szeroka gama przemyślanych zajęć, dostosowanych do wieku maluszków, daje możliwości, by dzieci prawidłowo się rozwijały, a także nabywały umiejętności społeczne i językowe. Dbamy o najdrobniejszy szczegół, podchodząc do każdego dziecka indywidualnie.


Serdecznie zapraszamy do LENKOWO baby.
Galerie zdjęć - Oferta zajęć
#

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#