Oferta
Małe Lenkowo
- duże możliwości
LENKOWO baby zaprasza Dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Dzieci są podzielone na grupy według kryterium wieku. Grupa liczy maksymalnie 16 dzieci. Zapewniamy naszym najmniejszym Podopiecznym atrakcje w dawce proporcjonalnej do wieku- tak, aby Dzieci wychodziły ze żłobka uśmiechnięte i wypoczęte, po dniu zabaw. 

Bezpieczeństwo

W LENKOWO baby dbamy o bezpieczeństwo- do bramki i drzwi wejściowych żłobka niezbędne są kody wejściowe (osoby postronne nie mają wstępu na teren żłobka). Między salami oraz między biurem i salami istnieje możliwość połączenia domofonem, co pozwala na szybki przepływ informacji. Na salach zainstalowane są kamery, z których obraz jest do wglądu w biurze żłobka- Rodzice mogą w dowolnym momencie obserwować, jak ich Pociecha spędza dzień w żłobku. LENKOWO baby oferuje również specjalnie wyznaczone miejsce na wózki i foteliki samochodowe. 

Zajęcia w LENKOWO Baby

Zajęcia dostosowane są do wieku i potrzeb Dzieci.

W ramach czesnego oferujemy:
• język angielski,
• rytmikę,
• zajęcia i opiekę logopedyczną i psychologiczną,
• warsztaty artystyczne,
• warsztaty teatralne,
• warsztaty muzyczne,
• warsztaty ruchowe,
• bajkoterapię
• LENKOWE Czytadełka - codzienne czytanie Dzieciom.

Dodatkowo zapraszamy Rodziców na bezpłatne konsultacje z naszymi specjalistami:
• logopedą,
• pielęgniarką,
• psychologiem,
• wychowawcami grup.

Na początku każdego miesiąca w aplikacji w ogłoszeniach dla Rodzica publikowane są słówka z języka angielskiego, z którymi dzieci będą miały styczność w danym miesiącu, kalendarz miesięczny oraz plan tygodniowy - coming soon. 

Istnieje możliwość organizacji urodzin w żłobku.

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#