Aktualności

Zamówienie publiczne

29 wrzesień 2017r.


W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Małe Lenkowo - duże możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (nr konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17) zapraszamy potencjalnych oferentów do złożenia oferty w ramach przeprowadzanej zasady konkurencyjności na realizację prac dostosowawczych (budowlanych) dla utworzenia miejsc opieki w żłobku.

Nazwa Zamawiającego: Victoria Center Piotr Kolber
Nr postępowania: 1/EFS/2017
Termin ogłoszenia: 29.09.2017 r.
Termin składania: 16.10.2017 r. do godziny 9.00

Pobierz dokumenty:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017/EFS
2. Załączniki do Zapytania ofertowego nr 1/2017/EFS
3.
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
 do Zapytania ofertowego nr 1/2017/EFS#

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#